Przysięgłe

1

Tłumaczenie ustne przysięgłe może wykonać jedynie tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – spełniam ten warunek, dysponując zarazem wieloletnim doświadczeniem w zakresie poświadczania dokumentów.

W praktyce rynkowej tłumaczenia ustne przysięgłe wykonuję najczęściej w kancelariach notarialnych – w sytuacjach, gdy jedna ze stron aktu notarialnego nie zna języka urzędowego danego kraju. Moje zadanie polega wówczas na odczytaniu aktu notarialnego w języku docelowym i poświadczeniu przekładu ustnego swoim podpisem.

Tłumacząc przebieg rozpraw sądowych lub oficjalnych spotkań, np. walnych zgromadzeń wspólników bądź akcjonariuszy, pełnię rolę osoby zaufania publicznego.

Moim nazwiskiem i pieczęcią ręczę za nienaganny przekład wypowiedzi ustnych oraz dokumentów.