Przysięgłe

1

Tłumaczenie ustne przysięgłe może wykonać jedynie tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – każda z nas spełnia ten warunek, dysponując zarazem wieloletnim doświadczeniem w zakresie poświadczania dokumentów.

W praktyce rynkowej tłumaczenia ustne przysięgłe wykonujemy najczęściej w kancelariach notarialnych – w sytuacjach, gdy jedna ze stron aktu notarialnego nie zna języka urzędowego danego kraju. Nasze zadanie polega wówczas na odczytaniu aktu notarialnego w języku docelowym i poświadczeniu przekładu ustnego naszym podpisem.

Tłumacząc przebieg rozpraw sądowych lub oficjalnych spotkań, np. walnych zgromadzeń wspólników bądź akcjonariuszy, pełnimy rolę osób zaufania publicznego.

Naszym nazwiskiem i pieczęcią ręczymy za nienaganny przekład wypowiedzi ustnych oraz dokumentów.

Elżbieta i Monika polecają najlepsze ustne tłumaczenia przysięgłe języka niemieckiego.