Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne symultaniczne

Tłumaczenie symultaniczne, zwane również potocznie kabinowym, jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń. Pracuję w dźwiękoszczelnych kabinach…

Więcej…

Tłumaczenia ustne szeptane

Tłumaczenie szeptane, zwane potocznie szeptanką, jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego, które ze względu na niewielką liczbę słuchaczy (maks. 2-3 osoby) odbywa się bez wykorzystania sprzętu kabinowego…

Więcej…

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne, zwane potocznie następczym, wyróżnia się tym, że tłumaczenie przeplata się z wypowiedzią prelegenta. Mówca sam decyduje, kiedy przerwać swój tok wypowiedzi…

Więcej…

Tłumaczenia ustne liaison

Tłumaczenie liaison, zwane potocznie tłumaczeniem zdanie-po-zdaniu, jest uproszczoną formą tłumaczenia konsekutywnego – krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi mówcy nie wymagają sporządzania notatek…

Więcej…

Tłumaczenia ustne asystenckie

Tłumaczenie asystenckie stanowi formę mieszaną, uwarunkowaną specyfiką spotkań, wyjazdów i podróży studyjnych, podczas których zapewniamy naszym klientom dyskretną i profesjonalną asystę…

Więcej…

Tłumaczenia ustne przysięgłe

Tłumaczenie ustne przysięgłe może wykonać jedynie tłumacz wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości – każda z nas spełnia ten warunek, dysponując zarazem…

Więcej…

Tłumaczenia ustne a vista

Tłumaczenie a vista jest formą pośrednią między tłumaczeniem pisemnym i ustnym – polega na bieżącym ustnym przekładzie tekstu pisanego…

Więcej…