Konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne, zwane potocznie następczym, wyróżnia się tym, że tłumaczenie przeplata się z wypowiedzią prelegenta. Mówca sam decyduje, kiedy przerwać swój tok wypowiedzi, aby tłumacz mógł przełożyć kolejny fragment, zazwyczaj na podstawie sporządzonych uprzednio notatek. Rola profesjonalnego tłumacza polega wówczas na umiejętnej analizie, syntezie i oddaniu sensu przekazywanych treści.

Najbardziej wprawni tłumacze potrafią oddać do kilkunastu minut wypowiedzi, co jednak odbiera wystąpieniu prelegenta dynamikę. Dlatego osobiście preferuję tłumaczenie maks. 6–minutowych wypowiedzi, zgodnie z obowiązującymi standardami SCIC. W praktyce, tłumaczone fragmenty nie przekraczają zazwyczaj 3-4 minut. Tłumaczenie powinno trwać ok. 2/3 czasu wypowiedzi mówcy, co jednak nie zawsze jest możliwe.

Ostateczna decyzja należy jednak zawsze do mówcy, którego komfort wypowiedzi jest naszym priorytetem. Dlatego dostosowujemy nasze tłumaczenie do dowolnie długiej wypowiedzi.

Tłumaczenia konsekutywne najlepiej sprawdzają się podczas oficjalnych przemówień, negocjacji biznesowych, seminariów, szkoleń, prezentacji czy konferencji prasowych. Planując ramy czasowe wydarzenia należy pamiętać, że tłumaczenie konsekutywne wydłuża czas trwania wystąpienia około 2-krotnie.