Asystenckie

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tłumaczenie asystenckie stanowi formę mieszaną, uwarunkowaną specyfiką spotkań, wyjazdów i podróży studyjnych, podczas których zapewniamy naszym klientom dyskretną i profesjonalną asystę tłumaczeniową.

Zwykle na bieżąco dostosowuję techniki tłumaczeń do wymogów sytuacji, pomagam w sprawach organizacyjnych i kontaktach z zagranicznymi partnerami oraz pozostaję w gotowości tłumaczeniowej na wypadek dodatkowych potrzeb organizatorów.

Tłumaczenie asystenckie jest szczególnym sprawdzianem empatii, taktu, kultury osobistej i profesjonalizmu tłumacza ustnego, który w czasie wyjazdu staje się jednocześnie członkiem i opiekunem grupy, dbającym o komfortowy pobyt zagranicznych gości w nieznanym im kraju.