A vista

Businessman looking at a document

Tłumaczenie a vista jest formą pośrednią między tłumaczeniem pisemnym i ustnym – polega na bieżącym ustnym przekładzie tekstu pisanego.

Tę formę tłumaczenia wykonuję najczęściej w kancelariach notarialnych i na salach sądowych – gdy zachodzi potrzeba, aby stronę nieznającą języka oryginału pisma poinformować o jego zawartości.

Potrzeba tłumaczenia a vista może się zdarzyć w niemal każdej sytuacji – bywa, że prelegent wręczy nam tekst tuż przed rozpoczęciem tłumaczenia konsekutywnego. Lub poda go nam do kabiny tuż przed swoim wystąpieniem. O ile w pierwszym przypadku tekst bywa nam pomocny, w drugim może wręcz utrudnić nam pracę – tłumaczenie w kabinie nieznanego tekstu techniką a vista może znacząco obniżyć jakość przekładu ustnego, dlatego w takich sytuacjach najczęściej z niego rezygnuję.