Szeptane

Zdjecie

Tłumaczenie szeptane, zwane potocznie szeptanką, jest rodzajem tłumaczenia symultanicznego, które ze względu na niewielką liczbę słuchaczy odbywa się bez wykorzystania sprzętu kabinowego. Niestety, zapewnia komfortowe tłumaczenie dla maksymalnie 2-3 osób.

Szeptanka jest techniką tłumaczenia często traktowaną po macoszemu. Tymczasem tłumaczenie to wymaga od nas znacznie większego wysiłku niż kabinowe. Mówimy ściszonym głosem, aby nie zakłócać wypowiedzi mówcy, zwłaszcza gdy ten nie używa mikrofonu. Tłumaczenie szeptane bardzo obciąża struny głosowe. Dodatkowym wysiłkiem, prócz samego tłumaczenia, jest słuchanie samego mówcy. Każdy zewnętrzny hałas, głos innej osoby stanowi dla nas duże utrudnienie w pracy.

Dlatego przy szeptance powinno pracować dwóch tłumaczy, szczególnie gdy tłumaczenie tą techniką trwa dłużej.

W przypadku większej liczby słuchaczy, gdy klient obstaje przy formie tłumaczenia symultanicznego (ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe, przestrzenne lub związane z przemieszczaniem się grupy), zaleca się zastosowanie przenośnych urządzeń do tłumaczenia symultanicznego (tzw. infoportów lub systemów tour guide). Systemy te wydatnie podnoszą komfort naszej pracy – tłumaczymy szeptem do mikrofonów, aby nie zagłuszać mówcy, a nasi słuchacze słuchają tłumaczenia przez słuchawki.

Na życzenie klienta uwzględniam w kosztorysie oferty koszt wynajmu przenośnych systemów tłumaczeniowych.