Liaison

Modern art

Tłumaczenie liaison, zwane potocznie tłumaczeniem zdanie-po-zdaniu, jest uproszczoną formą tłumaczenia konsekutywnego – krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi mówcy nie wymagają sporządzania notatek. Tłumacz bez trudu zapamiętuje ich treść i oddaje ją bezpośrednio w tłumaczeniu.

Ten rodzaj tłumaczenia niektórym mówcom może sprawiać problemy – ponieważ wymusza dzielenie toku myślowego na krótkie fragmenty. Jego zaletą jest jednak dynamiczne utrzymanie kontaktu ze słuchaczami, którego czasem brakuje w przypadku tłumaczenia dłuższych fragmentów techniką konsekutywną. W porównaniu z tłumaczeniem konsekutywnym tłumaczenie LIAISON jest bardziej żywe, interaktywne.

Naszym klientom polecamy tę technikę tłumaczenia do obsługi nieformalnych rozmów, krótkich przemówień, szkoleń „przy taśmie”, prezentacji multimedialnych, negocjacji handlowych, prezentacji produktów itp.

Elżbieta i Monika polecają najlepsze tłumaczenia liaison języka niemieckiego.