Liaison

Modern art

Tłumaczenie liaison, zwane potocznie tłumaczeniem zdanie-po-zdaniu, jest uproszczoną formą tłumaczenia konsekutywnego – krótkie, kilkuzdaniowe wypowiedzi mówcy nie wymagają sporządzania notatek. Tłumacz bez trudu zapamiętuje ich treść i oddaje ją bezpośrednio w tłumaczeniu.

Ten rodzaj tłumaczenia niektórym mówcom może sprawiać problemy, ponieważ wymusza dzielenie toku myślowego na krótkie fragmenty. Jego zaletą jest jednak dynamiczne utrzymanie kontaktu ze słuchaczami, którego czasem brakuje w przypadku tłumaczenia dłuższych fragmentów techniką konsekutywną. W porównaniu z tłumaczeniem konsekutywnym tłumaczenie LIAISON jest bardziej żywe, interaktywne.

Moim klientom polecam tę technikę tłumaczenia do obsługi nieformalnych rozmów, krótkich przemówień, szkoleń “przy taśmie”, prezentacji multimedialnych, negocjacji handlowych, prezentacji produktów itp.