Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

Tłumaczenia dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zawsze wiążą się z dużym prestiżem, gdy na posiedzeniach Rady Programowej MHMK spotykają się najznakomitsi przedstawiciele krakowskiego świata kultury, nauki i dziedzictwa narodowego, a także krakowskiego Ratusza. Motywem przewodnim lutowego posiedzenia było powołanie nowego składu Rady Programowej u progu kolejnej kadencji. Do udziału w Radzie został ponownie zaproszony Dr. Volker Rodemap, wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Lipska (dla którego Monika zapewniała po raz kolejny tłumaczenie szeptane). W trakcie posiedzenia tradycyjnie podsumowano najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz omówiono szczegółowe plany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rok 2016.

Comments are closed.